Išmaniam mokslo startui

Išmaniam mokslo startui
MOLAS informacijos centras suteiks Jums visą reikiamą informaciją apie prekybos centre vykstančias akcijas, naujienas bei renginius.

„PIRKITE UŽ 30 EUR AR DAUGIAU IR  

LAIMĖKITE  LENOVO PLANŠETINĮ KOMPIUTERĮ“

AKCIJOS TAISYKLĖS

AKCIJOS PAVADINIMAS IR JOS ORGANIZATORIUS

 1. Akcijos pavadinimas - „Pirk už 30 EUR ar daugiau ir laimėk LENOVO planšetinį kompiuterį“ (toliau – Akcija). Akcijos prizas – 5 vnt. Lenovo IdeaTab M8 8 ", Grey, IPS, 1280 x 800, MediaTek, Helio A22, 2 GB, 32 GB, Wi-Fi, 2 MP, Rear camera, 5 MP, 5.0, Android, Pie (toliau – prizai).
 2. Akcijos organizatorius – UAB „Westerwijk Investments“, registracijos adresas: P. Lukšio g. 32, Vilnius, įmonės kodas 301745893 (toliau – Organizatorius),
 3. Akcijos partneris – uždaroji akcinė bendrovė „Avitelos prekyba“, buveinės adresas: Taikos pr. 15, LT-91135 Klaipėda (toliau – Partneris).

 AKCIJOS VIETA IR LAIKAS

 1. Akcijos vieta: prekybos centras „Molas“ (toliau - PC MOLAS), esantis adresu K. Baršausko g. 66A, Kaunas.
 2. Akcijos laikas: nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. iki 2020 m. rugsėjo 7 d.
 3. Akcijos anketų įmetimo vieta: PC MOLAS prie informacijos centro.

 AKCIJOJE DALYVAUJANTYS PIRKĖJAI. PIRKINIO KVITAI

 1. Akcijos dalyviai: pirkėjai – fiziniai asmenys, tiksliai besilaikantys visų akcijos taisyklių, akcijos laikotarpiu (šių taisyklių p. II.2.) PC MOLAS parduotuvėse pirkę prekių ar paslaugų už 30 (trisdešimt) EUR ar daugiau. Jaunesni nei 18 metų asmenys akcijoje dalyvauti gali tik su tėvų ar globėjų sutikimu. Jei akcijoje dalyvauja jaunesnis nei 18 metų asmuo, laikoma, kad jo tėvai ar globėjai susipažino su šiomis taisyklėmis ir davė sutikimą dalyvauti Akcijoje.
 2. Akcijoje negali dalyvauti Akcijos organizatoriaus, Partnerio darbuotojai ir  PC MOLAS parduotuvių ir pagal sutartis paslaugas teikiančių aptarnaujančių įmonių darbuotojai bei artimiausi jų Šeimos nariai, juridiniai asmenys ir didmeninės prekybos atstovai.
 3. Akcijoje dalyvauja tik tos kalendorinės savaitės, kuriai pasibaigus, vyksta prizo ( LENOVO planšetinio kompiuterio) lošimas, pirkinio kvitai, t. y.:
 • rugpjūčio 10 d. lošime dalyvauja rugpjūčio 3 – 9 dienų pirkimo kvitai,
 • rugpjūčio 17 d. lošime dalyvauja rugpjūčio 10 – 16 dienų pirkimo kvitai,
 • rugpjūčio 24 d. lošime dalyvauja rugpjūčio 17 – 23 dienų pirkimo kvitai,
 • rugpjūčio 31 d. lošime dalyvauja rugpjūčio 24 – 30 dienų pirkimo kvitai,
 • rugsėjo 7 d. lošime dalyvauja rugpjūčio 31 – rugsėjo 6 dienų pirkimo kvitai,.
 1. Akcijos taisyklių reikalavimus atitinkantys Pirkinio kvitai nesumuojami. Pirkinio kvito suma neskaidoma.
 2. Akcijoje nedalyvauja PC MOLAS esančių „MAXIMA“, draudimo bendrovių, draudimo tarpininkų, bankų, lažybų punktų, pašto, mokesčių pirkimo kvitai bei pirkimo kvitai, kuriuose yra alkoholio ir tabako prekių.

AKCIJOS TAISYKLĖS

 1. Akcijoje dalyvaujantys pirkėjai laikotarpyje nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. iki 2020 m. rugsėjo 7 d. PC MOLAS parduotuvėse apsipirkę prekių ar paslaugų, kurių vieno pirkinio kvito suma ne mažesnė nei 30 EUR, pateikia šį kasos kvitą parduotuvėje ar informacijos centre ir gavę akcijos anketą, ją pilnai užpildo bei įmeta į žaidimo dėžutę, esančią prie informacijos centro.
 2. Akcijoje dalyvauja asmenys, tiksliai nurodę savo vardą, pavardę ir el. pašto adresą.
 3. Akcijoje dalyvauja tik viena dalyvio užpildyta anketa.
 4. Dalyvaudami Akcijoje dalyviai patvirtina, kad (i) sutinka su šiomis taisyklėmis; (ii) Organizatorius ir jo paskirti asmenys gali tvarkyti jų asmens duomenis Akcijos organizavimo, prizo laimėtojo nustatymo, jo paskelbimo tinklalapyje molas.lt ir prizo įteikimo laimėtojui tikslais.
 5. Pateikdamas registraciją/ registruodamasis Akcijoje, dalyvis sutinka, kad jo asmens duomenys (vardas, pavardė ir el. pašto adresas) būtų tvarkomi ir saugomi visą Akcijos laikotarpį ir 30 (trisdešimt) dienų po Akcijos laimėtojo paskelbimo. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, asmens duomenys sunaikinami. Duomenys, esantys prizo priėmimo perdavimo akte, saugomi teisės aktuose nustatytą terminą.
 6. Dalyviai turi teisę nesutikti, jog Akcijos administravimo, jos vykdymo, laimėtojo nustatymo bei prizo perdavimo tikslais būtų tvarkomi jų asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, taip pat susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, susisiekdami su Organizatoriumi el. p. adresu: ceringe@westerwijk.lt. Akcijos dalyvis, nesutikdamas su jo duomenų tvarkymu šiame punkte nurodytais tikslais ir (ar) pareikalavęs nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus, praranda teisę dalyvauti Akcijoje ir teisę į Akcijos prizą.
 7. Surinkti asmens duomenys sunaikinami per 30 (trisdešimt) dienų nuo Akcijos laimėtojo paskelbimo.
 8. Akcijos metu, kas savaitę, kaip numatyta Taisyklių III skyriaus 3 p., iš atitinkamą savaitę Akcijoje registruotų dalyvių atsitiktinės atrankos būdu bus atrinkti 5 LENOVO planšetinių kompiuterių laimėtojai. Laimėtojai bus paskelbti molas.lt puslapyje, taip pat su jais bus susisiekta asmeniškai. Kitiems dalyviams jokia informacija siunčiama nebus.
 9. Asmuo, dalyvaujantis Akcijoje, sutinka, kad jam laimėjus, Organizatorius viešai paskelbs laimėtojo vardą ir pavardę molas.lt puslapyje.
 10. Su kiekvienu prizo laimėtoju per 7 (septynias) dienas nuo laimėtojo paskelbimo bus susisiekiama asmeniškai registracijos metu nurodytu el. pašto adresu dėl prizo perdavimo. Nepavykus susisiekti su prizo laimėtoju per šiame punkte numatytą terminą, prizo laimėtojas netenka teisės į prizą ir atsitiktinės atrankos būdu išrenkamas kitas laimėtojas, su kuriuo bus susisiekta registracijos metu nurodytu jo el. pašto adresu.
 11. Prizas perduodamas laimėtojui atvykus į PC MOLAS administraciją jos darbo laiku, adresu K. Baršausko g. 66A, Kaunas. Prizo atsiėmimo metu laimėtojas privalo pateikti asmens dokumentą bei Pirkinio kvitą. Prizą laimėtojas privalo atsiimti per 20 (dvidešimt) dienų nuo Akcijos laimėtojo informavimo momento.
 12. Organizatorius neatsako už prizo perdavimą laimėtojui, jei jis pateikė neteisingus duomenis ar jei Akcijos metu pasikeitė dalyvio duomenys, dėl kurių neįmanoma susisiekti su Akcijos dalyviu.
 13. Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti Akcijoje asmeniui ar jį pašalinti, turėdamas pagrindą įtarti, kad asmuo pažeidžia teisės aktų reikalavimus ar šias Akcijos taisykles bei sąlygas.
 14. Prizai į pinigus ar kitus daiktus nekeičiami, jų išvaizda gali skirtis nuo reklaminėje medžiagoje pavaizduoto objekto.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos sąlygas ir įsipareigoja apie tai informuoti interneto tinklalapyje molas.lt
 2. Akcijos partneris atsako už jo tiekiamos produkcijos (prizų) kokybę ir garantiją.
 3. Informacija apie Akciją skelbiama interneto tinklalapyje molas.lt bei teikiama telefonu +370 626 39479.
 4. Esant interneto tinklalapyje molas.lt ir kitose informacijos priemonėse paskelbtų Akcijos taisyklių neatitikimams, galioja taikomos interneto tinklalapyje www.molas.lt paskelbtos Akcijos taisyklės.

Pasiūlymas galioja: 08.03 - 09.06


SVARBI INFORMACIJA NUOMININKAMS!

Prašome pateikti apyvartas į PC MOLAS apyvartų sistemą paspaudus nuorodą čia.
Nuoširdžiai dėkojame!

Prašymas akcijoms Atsisiųsti
Prašymas inventorizacijai Atsisiųsti
Prašymas remonto darbams Atsisiųsti